TIDSBESPARENDE LØSNING

MIKROFIBRE

Crackstop® Ultra M er en monofilamentfiber, som har effekt i betonens tidlige hærdefase, hvor der typisk er risiko for plastisk svind i betonen.

Fibrene kan desuden anvendes til plastisk svindarmering i sprøjtebeton, betonelementer, og øvrige betonkonstutioner, til såvel vertikale og horisontale overflader og er samtidig medvirkende til at øge slag og slidstyrken på betonen.

Både EasyFinish og Crackstop kan med fordel anvendes som kombinationsløsning, ligesom de også kan anvendes i kombination med traditionel armering, hvor armeringsmængden derved vil kunne reduceres.

Egenskaber og fordele:

Makrofibre udleder 90% CO2 mindre end traditionel stålarmering og stålfibre pr. m3 udstøbt beton.PP Nordica Group og Adfil har fået udarbejdet en EPD-rapport, der dokumenterer en væsentlig lavere CO2 udledning i forhold til stålarmering. EPD-rapporten kan rekvireres ved henvendelse.

 • Reducerer plastisk svind
 • Reducerer knusning 
 • Forstærker slitage
 • Forstærker slagfastheden
 • Formindsker frost/tø påvirkninger i betonen
 • Øger holdbarhed over for kemiske påvirkninger

Ignis® er en monofilamentfiber der primært anvendes i tunnel- og mine-applikationer, som passiv brandsikring.

Ved brand i tunneller, opstå der typisk eksplosiv afskalling af betonen.

Fænomenet opstår, når betonen udsættes for høje temperaturer.

Den fortættede højkvalitetsbeton, som bruges ved tunnelprojekter, har den egenskab, at vandfugten ikke kan komme væk hurtigt nok. Enhver pore i betonen vil snart blive mættet med fugten.

Når varmen møder fugten, vil fugten begynde at fordampe og øger dermed trykket inden i porerne i betonen. Resultatet af denne store trykstigning er, at betonen afskaller eksplosivt. Denne afskalling sker hurtigt og har betydning for redningsmandskabet og passagerer på vej til området for at få kontrol over branden eller på vej væk fra det berørte område.

Ignis® fibrene tilsættes betonblandingen for at øge fugtgennemtrængeligheden under opvarmningen ved en evt. brand, således trykket i porerne reduceres og dermed også risikoen for eksplosive afskallinger. Fibrene vil begynde at smelte ved en temperatur på 160° C.

Når temperaturen når 360° C, vil fibrene blive opløst og giver dermed millioner af kapillærer i betonen, hvor fugten kan slippe væk. Der opbygges derfor intet tryk og derfor ingen eksplosiv afskalling.

Egenskaber og fordele

 • Reduceret eksplosiv afskalling.
 • Reduceret produktionstid.
 • Reducerede arbejdsomkostninger.
 • Reduceret gennemtrængelighed.
 • Fibrene ruster eller korroderer ikke.
 • Forbedret modstand mod plastiske svindrevner.
 • Giver et 3-dimensionelt sekundært armeringssystem.

BRUG VORES GRATIS BEREGNING TJENESTER