MERE END 90% CO2 REDUCERENDE I FORHOLD TIL TRADITIONEL ARMERING

MAKROFIBRE

DURUS® EasyFinish er navnet på vores seneste konstruktionsfibre, som (er) erstatning for armeringsstål i forskellige betonkonstruktioner. DURUS® EasyFinish anvendes i stigende grad i bl.a. gulvkonstruktioner, stribefundamenter, punktfundamenter, overbeton og mange andre byggeapplikationer.

Ved at armere beton med DURUS® EasyFinish fibre opnås mange fordele:

  • Mindre CO2 – bedre bæredygtighed
  • Nemmere håndtering
  • Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Armering og støbning i én arbejdsproces
  • Bedre økonomi
  • Garanti for armering i hele betonmatrixen
  • Ingen korrosion
  • Kvalitetssikring leveres med betonfølgesedlen

DURUS® EasyFinish anvendes i dag (efterhånden) i mange forskellige byggeopgaver, så som industri- og lagerbyggerier, landbrug, havne- og kystsikring, udendørsarealer og meget mere.

Mindre CO2. – bedre bæredygtighed

Makrofibre udleder 90% CO2 mindre end traditionel stålarmering og stålfibre pr. m3 udstøbt beton.

PP Nordica Group og Adfil har fået udarbejdet en EPD-rapport, der dokumenterer en væsentlig lavere CO2 udledning i forhold til stålarmering. EPD-rapporten kan rekvireres ved henvendelse.

Håndtering

Ved at anvende færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish undgår man håndtering og bearbejdning af armeringsstålet, samt oplagring på byggepladsen. Der er intet materialespild fra fraklip, og samtidig er der ingen ekstraomkostninger til evt. leje af løftemaskiner.

Armering og støbning i én arbejdsproces – Bedre økonomi

De tidkrævende processer ved indbygning og bearbejdning (og) af stålarmering inden betonen støbes spares.

Ved at anvende færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish foregår armering og støbning i én og samme arbejdsproces, da fibrene iblandes (i) betonen på betonfabrikken og leveres og (samt) udlægges direkte fra betonbilen.

Derved undgås tidskrævende ressourcer på at klippe, bukke, opklodse og udlægge armeringsstål, og samtidig optimeres dit arbejdsmiljø.

Garanteret korrekt placering

Når der armeres med traditionel stålarmering kan der være risiko for at armeringen fejlplaceres, hvilket kan have fatale konsekvenser på kvaliteten af den færdigstøbte konstruktion. Ved at armere med makroplastfibre, garanteres betonkonstruktionen er korrekt armeret i hele konstruktionens tværsnit.

DURUS® EasyFinish fibrene fordeles i hele betonmatricen og udgør dermed en tredimensionel armeringsløsning, hvorved der sikres en armeringseffekt i hele konstruktionens tværsnit.

Ingen korrosion

I modsætning til stål, er DURUS® EasyFinish ikke påvirket af atmosfæriske forhold, mulige alkalikisel-reaktioner i betonen eller tilstedeværelsen af fugt; alt sammen grundlæggende årsager til korrosion/ rustdannelse. Dette betyder, at vi kan tilbyde vore kunder sikkerhed for at projekter, hvor DURUS® EasyFinish anvendes, vil have langsigtet integritet uden risiko for korrosion og rustskjolder i betonoverfladen.

Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed

Færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish letter arbejdsprocessen og har mange fordele i forhold til traditionel armering. De tunge løft reduceres væsentligt, hvor ved der opnås et bedre arbejdsmiljø. Sikkerheden øges tillige, da der ikke kræves farlig transport af armering med maskiner og kraner.

Kvalitetssikring leveres med betonfølgesedlen

Beton med DURUS® EasyFinish iblandet minimeret KS-arbejdet, da dokumentationen med mængde og fibertype er angivet på betonfølgesedlen. Desuden kan PP Nordica Group udarbejde specifikke beregninger på det enkelte projekt der kan anvendes i KS-dokumentationen.

BRUG VORES GRATIS BEREGNING TJENESTER