ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA ZBROJENIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

PP NORDICA POLAND

Program PP Nordica dotyczący zastosowania włókien obejmuje szeroki zakres użycia dla konstrukcji betonowych od zbrojenia konstrukcyjnego i kontroli pęknięć po ochronę przeciwpożarową.

Nasze włókna Durus® są coraz częściej wykorzystywane jako alternatywa dla tradycyjnego zbrojenia w wielu różnych zastosowaniach betonu, np. w fundamentach punktowych i ciągłych, w posadzkach, w budynkach przemysłowych, rolniczych i mieszkalnych, elementach betonowych, tunelach i wielu innych obszarach.

Produkty

Makrowłókna

DURUS® EasyFinish to nazwa naszych najnowszych włókien konstrukcyjnych, które są zamiennikiem zbrojenia stali w różnych konstrukcjach betonowych.

Mikrowłókna

Crackstop® Ultra M jest włóknem monofilamentowym, które ma wpływ na wczesną fazę twardnienia betonu, gdzie zwykle istnieje ryzyko kurczliwości autogenicznej w betonie.

Usługa obliczeniowa

Grupa PP Nordica oferuje wykonywanie obliczeń statycznych na prostych konstrukcjach, takich jak fundamenty, tarasy terenowe, itp.

Inne produkty

PP Nordica może dostarczyć szereg dodatkowych produktów.

KORZYSTAJ Z NASZYCH DARMOWYCH USŁUG KALKULACYJNYCH

Rodzaje budynków

Budynki mieszkalne i wielopiętrowe

Budynki Rolnicze

Budynki przemysłowe

Sklepy detaliczne

Wybrzeże, porty i infrastruktura

Mosty i infrastruktura

Beton natryskowy do tuneli, kopalń itp.

Zastosowania prefabrykowane