GARANTI FOR ARMERING I HELE BETONMATRIXEN

PP NORDICA POLAND 5 Bygningstyper 5 Broer og anlæg

BROER OG ANLÆG

I Broer og anlæg anvendes fibrene til:

  • Påstøbninger til dæklag på broer
  • Vindmøllefundamenter
  • In situstøbte trafikværn
  • Cykelstier/veje
  • Bygværker
  • Bundplader til vejafløbsbrønde
  • In situ støbte sikring af vejskråninger 

Kontakt os for at høre mere.

BRUG VORES GRATIS BEREGNING TJENESTER