BÆREDYGTIGE ARMERINGSLØSNINGER TIL BETONKONSTRUKTIONER

PP NORDICA POLAND

PP Nordicas fiberprogram spænder over en bred vifte af anvendelsesmuligheder til betonkonstruktioner, alt fra konstruktiv armering, (og) revnekontrol, til brandsikring.

Vore DURUS® fibre anvendes i stigende grad som et alternativ til traditionel armering i mange forskellige betonapplikationer, (så som) f.eks. i punkt- og stribefundamenter, gulve, (m.m., i) såvel inden for industri-, landbrugs- og boligbyggerier, betonelementer, tunneller og mange andre områder.

Produkter

Makrofibre

DURUS® EasyFinish er navnet på vores seneste konstruktionsfibre, som (er) erstatning for armeringsstål i forskellige betonkonstruktioner.

Mikrofibre

Crackstop® Ultra M er en monofilamentfiber, som har effekt i betonens tidlige hærdefase, hvor der typisk er risiko for plastisk svind i betonen.

Beregningsservice

PP Nordica Group tilbyder at udføre statiske beregninger på simple konstruktioner som f.eks. fundamenter, terrændæk m.m.

Andre produkter

PP Nordica kan levere en række yderligere produkter.

BRUG VORES GRATIS BEREGNING TJENESTER

Bygningstyper

Bolig og etagebyggeri

Landbrugsbyggeri

Industribyggeri

Detailbutikker

Kyst, havne og anlæg

Broer og anlæg

Sprøjtebeton for tunneller og miner

Præfabrikerede applikationer